Hướng dẫn thanh toán

– Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng

– Thanh toán qua chuyển khoản.